PROJEKTY UE


Drodzy Rodzice i Sympatycy

Jeśli wszystko pójdzie nam zgodnie z planem, od grudnia 2013 bądź od stycznia 2014 zaczniemy realizować roczny projekt „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego rodzinnego” realizowany w ramach Działania 1.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Udział może wziąć 10 dzieci rodziców wracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem bądź wychowaniem dziecka. Są 3 miejsca dla dzieci rodziców zarejestrowanych w UP jako aktywnie poszukujący pracy i 7 miejsc dla dzieci rodziców, przebywających na urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym i planujących powrót do pracy lub aktywne jej poszukiwania. W ramach projektu zapewniamy do 12 godzin opieki nad dzieckiem dziennie, wykwalifikowaną kadrę pedagogów, psychologa, opiekę pielęgniarki, logopedę, fizjoterapeutę, język angielski oraz zajęcia ogólnorozwojowe, jak również całodzienne wyżywienie. Dzięki budżetowi projektu koszt całościowy przewidziany do pokrycia przez rodzica to 150 zł miesięcznie. Zapraszamy chętnych. Kto pierwszy, ten lepszy Trzymajcie kciuki.


Dokumenty rekrutacyjne do pobrania


Dyrektor żłobka
Karolina Wacławik


Niepubliczny Żłobek "Mali Odkrywcy"
ul. Żółkiewskiego 9, 38-400 Krosno
tel. 697-709-281
e-mail: maliodkrywcy2012@gmail.com